Staat van de Kunsten:
What have you done for me lately?


Graag nodigen we jullie uit voor het tweedelige programma Staat van de Kunsten, georganiseerd door SNAP, het samenwerkingsverband van Theater Degasten , mediaplatform Dipsaus en Metro54. Met een publiek gesprek op zaterdag aanstaande 9 september en een experimenteel symposium op vrijdag 15 september van 14.30 - 17.30.

In dit programma vragen we ons af wat er werkelijk is veranderd voor makers, organisatoren en organisaties van kleur sinds #BLM? Hoe kunnen we toewerken naar een inclusiever beleid, waarin veelvuldigheid en praktijken en uitgangspunten van makers van kleur centraal staan?

In de afgelopen jaren is ‘diversiteit en inclusiviteit’ steeds hoger op de politieke agenda van zowel de gemeente, fondsen, culturele instellingen en bedrijven komen te staan. Toch blijkt het nog steeds moeilijk om los te komen van witte waardesystemen. Om als organisaties van kleur op eigen voorwaarden te opereren, geschiedenis te schrijven en de toekomst te bepalen. Let’s talk!

Met “What have you done for me lately?” zoomen we in op positionering, zelfredzaamheid, cultureel kapitaal, windowdressing en waar de behoeftes van makers en initiatieven liggen. Met o.a. bijdragen van DJ Lovesupreme, Sabrine Ingabire, en DEGASTEN, Dipsaus en Metro54.

💥Staat van de Kunsten I: What Have You done for me lately?
💥Datum: 9 September & 15 September
💥Tijd: 15.00-17.00 & 14.30 - 17.30
💥Locatie: Oude Kerk, Amsterdam
💥Voertaal: Nederlands

*De programma’s vinden plaats in de Oude Kerk, Amsterdam, als onderdeel van het meerjarige collectieve project It’s Ok… voor het gemeenschappelijk maken van onzekerheden en het verhalen van verschillende realiteiten.