Resonant Harmony: Take Me To Church


Metro54 en het Bijlmer Parktheater slaan de handen ineen om een programma samen te maken. In licht van de lopende solo-show in de Metro54 space op de Westerdoksdijk, hebben wij een reeks programma’s samengesteld die in licht van de thema’s van Julianknxx’ werk staan. Grief, Diasporic lives, geschiedenissen, behoren, community, displacement, etc. door mediums zoals filmmaking, poetry, korenzang, muziek en geluid.

Voor dit programma, hebben wij het koor als ruimte voor gemeenschap gekozen als thema. Welke ruimte heeft een koor binnen én buiten religie? Wat betekent het om in een snel veranderende stad te wonen, waar de stemmen van bepaalde gemeenschappen minder ertoe doen dan anderen binnen beleidsvoering?

Op welke manieren gaan gemeenschappen hiermee om? Welke ruimte houdt een koor en korenzang met zich mee, om ruimte te geven aan de ongehoorde stemmen van de gemeenschap? Welke ruimte houdt religieuze zang in het gevoel van belangen? En is dit ook zo buiten religieuze zang?

Tijdens dit programma op donderdag 16 mei willen wij inzoomen op de geleefde ervaringen van de diaspora in Amsterdam Zuidoost. Met bijdragen van kenners, liefhebbers, muzikanten en vocalisten voor wie het koor een thuishaven is.  Wij nodigen daarom een aantal ervaringsdeskundigen uit om samen in gesprek te gaan over deze thema’s in het pop-up podium van het Bijlmer Parktheater in de Amsterdamse Poort. En zal er een korte performance plaatsvinden van een aantal leden uit het ZO Gospelchoir.


🔥Datum: 16 Mei 2024
🔥Tijd:  19:00
🔥Locatie: Bijlmer Parktheater - 
🔥Voertaal: Nederlands
🔥Toegang: Gratis
🔥 Ticket link