NO POPO: een creatieve workshop over een toekomst zonder politie? (Open Call)

Still not loving the police? Hoe zou een wereld zonder politie eruit zien? Met het project ‘Lets get free: een toekomst zonder politie’ willen we een start maken met hardop dromen over het einde van politiegeweld, etnische profilering en alternatieven voor politie.

Ben je een illustrator/kunstenaar/ontwerper/maker/dromer/verhalenverteller dan nodigen we je graag uit samen met ons en andere jonge makers, hosselaars, activisten, drop-outs en poëten een handbook/zine/publicatie te maken over een toekomst zonder politie. Waarbij het uitgangspunt niet alleen het afschaffen van gevangenissen, politie, of systemen van toezicht en straf omvat, maar onze eigen ervaringen en hetgeen we ervoor in de plaats kunnen bouwen.

De workshops worden gehost door ontwerpers en makers die kennis, geleefde ervaringen en strategieën delen.

Sign up via rsvp@metro54.nl en laat ons weten wie je bent en hoe jij een wereld zonder politie ziet/ wil verbeelden.

—-----

NO POPO: a creative workshop on a future without police?

Still not loving the police? Can we imagine a world without police? With the project 'Lets get free: a future without police' we want to start dreaming out loud about the end of police violence, ethnic profiling and alternatives to police.

If you are an illustrator/artist/designer/maker/dreamer/storyteller then we would like to invite you to join us and other young makers, hustlers, activists, drop-outs and poets in creating a handbook/zine/publication about a future without police. Where the starting point includes not just abolishing prisons, police, or systems of surveillance and punishment, but our own lived experiences and what we can build in their place.

Workshops will be hosted by designers and makers who will share knowledge, lived experiences and strategies on how to bring these stories, drawings, animations and works into reality.

Sign up at rsvp@metro54.nl and let us know who you are and how you see/ want to imagine a world without police.